Pogoji & pravila

Pravila na strani Pokerklub

1. člen

V odgovorih je potrebno slediti vsebini postavljene teme ali novice.

2. člen

Naslovi tem, ki jih odpirate v forumu morajo izražati njihovo vsebino. Izogibajte se naslovom tem kot so: Na pomoč, Zakaj mi to ne dela?, Spet se mi je to zgodilo…

3. člen

 Zaželjen je argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave. Če je možno, naj bo podkrepljen z viri.

4. člen

Prepovedano je postavljanje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih foruma ali temah.

5. člen

Prepovedana je pretirana uporaba VELIKIH ČRK (kričanje).

6. člen

Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali postavljanje tem.

7. člen

Nezaželena je (prevelika) uporaba kletvic.

8. člen

1. Prepovedano je objavljanje in iskanje pornografskih vsebin ter povezav do njih.

2. Prepovedano je objavljanje in iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.

9. člen

Prepovedano je uporabljati več uporabniških imen.

10. člen

1. Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo ali nestrpnost.

2. Prepovedana je razžalitev, obrekovanje ali žaljiva obdolžitev.

11.člen

1. Pokerklub zbira naslednje uporabnikove informacije: IP naslov za administracijo strani (statistika),
naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo, podatke, ki jih uporabnik posreduje.

2. Pokerklub dodeli uporabniku ob začetku seje piškotek (session cookie) za prilagoditev uporabniške izkušnje.

3. Pokerklub dodeli uporabniku ob samodejni prijavi trajen piškotek (cookie) za njegovo enolično identifikacijo.

12. člen

Pokerklub bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni objavil, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti.

13. člen

Podatki iz prejšnjega člena bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:
    a) postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;
    b) nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine Pokerklub-a.

14. člen

1. Če oseba pošlje gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, tako, da je za objavo tega gradiva na strani Pokerklub potrebna odobritev upravljalca te strani, neizključno prenese pravico dajanja na voljo javnosti na Pokerklub. Poleg tega dovoli, da Pokerklub celotno gradivo pošlje drugim medijem za objavo. Avtor dovoli, da se gradivo pred objavo na Pokerklub predela (predelano verzijo pred objavo potrdi avtor).

2. Če oseba pošlje gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, tako, da za objavo tega gradiva na strani Pokerklub ni potrebna odobritev upravljalca te strani, neizključno prenese pravico dajanja na voljo javnosti na Pokerklub.

3. Pokerklub ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila te strani ali javni red RS.

15. člen

Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki bi kršili pravo intelektualne lastnine.

16. člen

1. Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.

2. Oglasi morajo biti vezani na temo poker.

17. člen

1. Informacije
    a) Informacije, katerih objavo na strani Pokerklub odobri upravljavec te strani, so izključno informativne narave. Pokerklub ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.
    b) Informacije, katerih objavo na strani Pokerklub ne odobri upravljavec te strani, se presojajo izključno v povezavi s Pravili te strani. Pokerklub ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.

2. Poškodbe
Pokerklub ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikove opreme, s katero dostopa do te strani. Pokerklub ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli izgube uporabnikovih podatkov na njegovi opremi, ki bi nastale zaradi dostopa do strani Pokerklub. Pokerklub ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi povezavami do tujih storitev in strani.

3. Storitve
Storitve, ki jih ponuja Pokerklub so takšne kot so. Pokerklub pod nobenim pogojem ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov.

18. člen

Kršitev 1. člena se lahko kaznuje z izbrisom odgovora. Moderator lahko odgovor premakne v novo temo.

19. člen

Kršitev 2. člena se lahko kaznuje z zaklepom teme. Moderator lahko popravi neustrezen naslov in o tem obvesti uporabnika, ki je temo odprl.

20. člen

Kršitev 4. člena se kaznuje z zaklepom teme ali izbrisom teme/odgovora.

21. člen

Kršitev 5. člena se lahko kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme. Moderator lahko popravi besedilo.

22. člen

Kršitev 16. člena se kaznuje z izbrisom oglasa. O nadaljnih ukrepih se bomo odločali po individualnem pogovoru s kršiteljem.

23. člen

Tema se odklene, takoj ko moderator, ki jo je zaklenil, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.

24. člen

V primeru da uporabnik namerno krši katerega od zgoraj navedenih členov in je kršitev hujša, bomo proti njemu takoj najstrožje ukrepali. Po individualnem pogovoru bo sledil ukrep, ki bo javno predstavljen.